Schüttflix
Archiwum

General Terms and Conditions / Ogólne Warunki Umowy

Chcielibyśmy jak najszerzej informować o zmianach w naszych zasadach i warunkach. Tutaj można znaleźć archiwum poprzednich wersji naszych warunków i zasad. Miłej lektury tekstów prawnych.