Schüttflix
Wszystkie artykuły branżowe

Tłuczeń drogowy

Tłuczeń drogowy to materiał budowlany, który ma szerokie zastosowanie. Jest on wykorzystywany w budowie dróg, tras rowerowych i pieszych, placów parkingowych, oraz przy remontach. To typ mieszanki kruszywa, które jest stosowane w celu utwardzenia warstw pod nawierzchnią dla każdego z wymienionych wyżej typów konstrukcji.

06.06.2023
Materiały

Tłuczeń drogowy

Tłuczeń drogowy składa się z naturalnie występujących skał lub kamieni, które są poddawane procesom rozdrabniania, sortowania i czasem przesiewania, tak aby uzyskać materiał o odpowiednich wymiarach i właściwościach. Najczęściej spotykaną frakcją jest 31,5/63. Tłuczeń na drogę produkowany może być ze skał magmowych (melafiry, diabazy, porfiry, bazalty, gabra), osadowych (dolomity, piaskowce, szarogłazy, wapienie) i metamorficznych (amfibolity, gnejsy, serpentynity).

Tłuczeń drogowy - zastosowanie:

Budowa dróg: tłuczeń drogowy jest stosowany jako materiał do budowy warstw nawierzchni dróg. Tłuczeń na drogi zapewnia trwałość i stabilność nawierzchni.

Konserwacja dróg: tłuczeń jest również używany w procesach konserwacji i napraw dróg. Może być wykorzystywany do naprawiania ubytków w nawierzchniach lub do uzupełniania ubytków w miejscach, gdzie nawierzchnia jest nadmiernie zużyta.

Konstrukcja chodników i placów: tłuczeń jest stosowany do budowy chodników, placów i innych powierzchni komunikacyjnych poza drogami. Zapewnia trwałą i stabilną podstawę dla tych struktur.

Tłuczeń drogowy odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu infrastruktury drogowej i zapewnieniu bezpiecznej i trwałej nawierzchni. Jego właściwości mechaniczne, trwałość i dostępność sprawiają, że jest niezastąpionym materiałem w budownictwie. Nazwa tłuczeń odnosi się także do materiału wykorzystywanego w budownictwie kolejowym.