Schüttflix
Wszystkie artykuły branżowe

Piasek na nasypy i na zagęszczenie

Piasek stanowi jeden z podstawowych materiałów wykorzystywanych w budownictwie i drogownictwie. To kruszywo pochodzenia mineralnego jest wykorzystywane do produkcji cegieł i zapraw murarskich. Ponadto, sprawdza się jako podsypka pod nawierzchnie drogowe i betonowe wylewki. Przyjrzyjmy się bliżej jego rodzajom oraz metodom transportu.

27.02.2023
Materiały

Piasek budowlany - charakterystyka

Piasek to najdrobniejsze kruszywo budowlane znajdujące bardzo szerokie zastosowanie w branży budowlanej. W tych celach używa się piasku o ziarnistości od 0 do 4 mm. Mogą to być ziarna kwarcowe, jak również wapienne, polimerowe i wulkaniczne. Miejscem jego pozyskiwania może być kopalnia piasku, gdzie jest wydobywany metodą odkrywkową lub też dna rzek. Piasek pozyskiwany z rzeki cechuje się okrągłym kształtem ziaren, będącym efektem opłukiwania przez wodę. Należy zaznaczyć, że przepisy prawne nie zezwalają na sprzedaż piasku zawierającego zanieczyszczenia organiczne, takie jak ziemia, torf lub korzenie roślin. Ich obecność w takim materiale wiąże się z wydzielaniem substancji uniemożliwiających przeprowadzanie procesu wiązania. Ponadto, piasek służący do budowy nie może zawierać gruzu, kawałków drewna lub węgla oraz innych zanieczyszczeń. Poza tym musi zawierać jak najmniej pyłów, które sprawiają, że wyprodukowany z niego beton wykazują znacznie niższą wytrzymałość od tego wyprodukowanego z użyciem piasku wysokiej jakości.

Klasy piasku

  • Klasa I - piaski czyste o bardzo niskiej zawartości pyłów,

  • Klasa II - piaski o wysokiej zawartości pyłów zawierające różnego rodzaju zanieczyszczenia.

Zastosowanie piasku budowlanego

Omawiany materiał ma bardzo szerokie zastosowanie. Często stosuje się piasek na nasypy umożliwiający powstawanie lub modernizowanie infrastruktury drogowej i kolejowej. Wykorzystywany jest też do takich prac jak:

  • fugowanie nawierzchni wykonanych z kostki,

  • produkcja zapraw murarskich,

  • tworzenie podłoża pod nawierzchnie,

  • produkcja betonu.

Ponadto, stosuje się również piasek na zagęszczenie gruntu po wylaniu fundamentów. W takich przypadkach można stosować zarówno kruszywo pochodzące z dna rzeki, jak i pozyskiwane metodą odkrywkową. Podczas produkcji cementu warto stawiać na piasek niskoalkaiczny, co zapewnia wysoką odporność na korozję wywoływaną przez działanie alkaliów aktywnych w betonie. Poza tym piasek może być stosowany do dekorowania ogrodów. Na przykład, w celu usypywania ścieżek lub obsypywania skalniaków. Może też stanowić materiał do tworzenia sztucznych plaż. W zależności od rodzaju zastosowania podczas jego wyboru należy brać pod uwagę takie aspekty jak wielkość ziaren, pochodzenia, klasę jakości i stopień czystości.

Rodzaje piasku budowlanego

Piasek budowlany może występować w kilku formach, a najpopularniejsza z nich to piasek ostry. Wydobycie piasku może być prowadzone metodą na sucho i na mokro. W drugim przypadku uzyskujemy w efekcie piasek płukany  . Jest to materiał charakteryzujący się dużą zawartością krzemionki. Dzięki temu zdaje egzamin jako składnik przy produkcji betonu i zapraw murarskich. Występuje w postaci ziaren o wielkości od 0 do 2 mm. Zazwyczaj sprzedawany na tony lub m³. 

Ponadto, wyróżnia się piasek kwarcowy, wykazujący bardzo wysoką odporność na czynniki chemiczne. Sprawdza się przy tworzeniu twardych nawierzchni. Z reguły jest sprzedawany w 25 kg, workach, a jego ziarna odznaczają się wielkością od 0,8 do 1,2 mm.

Piasek zasypowy (podsypkowy) o frakcji od 1 do 2 mm jest stosowany do  zasypywania przewodów i rur w ziemi, fundamentów oraz wyrównywania terenu.

Należy też wspomnieć o stosowanej w budownictwie pospółce piaskowo-żwirowej. Ten materiał wykazuje odpowiednie parametry filtracyjne, dzięki czemu można go stosować przy budowie dróg, oczyszczalni ścieków albo do wymiany podłoża. Cechuje się najbardziej zróżnicowaną frakcją spośród wszystkich rodzajów piasku (0 - 16 mm.). Materiał ten powinien być zgodny z normą PN-B-02480:1986, a zatem co najmniej 50% jego objętości musi stanowić piasek.

Schüttflix - aplikacja do zamawiania piasku i nie tylko

Transport piasku nie jest łatwym zadaniem i warto go powierzyć wykwalifikowanym specjalistom. Najczęściej jest on przewożony naczepami typu wywrotka. Dzięki aplikacji Schüttflix znalezienie firmy transportowej dysponującej takimi pojazdami staje się znacznie łatwiejsze. Jest to opcja umożliwiająca wyszukanie najlepszych, sprawdzonych firm przewozowych w danym regonie. Pozwala na sprawne przewiezienie piasku pod wskazany adres, w ściśle określonym czasie. Dzięki temu realizacja planowanej inwestycji odbywa się w założonym wcześniej tempie. Ponadto, takie rozwiązanie gwarantuje odpowiedni sposób przewożenia piasku, a więc nie ulega on zanieczyszczeniu, a jego drobne cząsteczki nie są wydmuchiwane z pojazdu.

Piasek znajduje bardzo szerokie zastosowanie w budownictwie. Pozwala na tworzenie solidnych nasypów drogowych i kolejowych. Nie może natomiast zawierać żadnych zanieczyszczeń, ponieważ ich obecność sprawia, że traci swoje właściwości. Dlatego, powinien pochodzić tylko od sprawdzonych dostawców. W celu usprawnienia jego transportu warto skorzystać z wygodnej i bezpiecznej aplikacji Schüttflix.