Schüttflix
Wszystkie artykuły branżowe

Tłuczeń, kliniec, niesort - kruszywa budowlane

Kruszywo budowlane  - Wykorzystywane na szeroką skalę w budownictwie kruszywa, to ziarniste materiały pochodzenia mineralnego i organicznego, które ze względu na sposób pozyskania dzielimy na: naturalne (skalne - w postaci rozdrobnionej: piaski, żwiry, pospółka i otoczaki), a także łamane ze skał: miał, kliniec, grys czy tłuczeń.

Kruszywo stanowi materiał, który pełni bardzo istotną rolę podczas powstawania różnego rodzaju infrastruktury. Jest stosowane podczas budowy sieci dróg oraz nasypów kolejowych. Jego głównym zadaniem jest przyjmowanie nacisku kół pojazdów oraz skuteczne odprowadzanie wody. Podpowiadamy, jakie kruszywa cieszą się największym uznaniem w budownictwie drogowym i kolejowym.

23.02.2023
Materiały

Kliniec - uniwersalne kruszywo

Jest to kruszywo drogowe będące zbiorem niewielkich brył z kamienia łamanego. Jego frakcja może wynosić od 4 do 31,5 mm. Nazwa tego kruszywa wzięła się od jego bardzo charakterystycznej, ostrej struktury. Wyróżnia się bardzo dużą wszechstronnością, może być łączone z betonem oraz gipsem. Stanowi doskonały materiał do utwardzania gruntu, dzięki temu sprawdza się podczas budowy dróg, jak również nasypów kolejowych. Klińce nie powodują rozwarstwiania się podłoża, co pozwala na otrzymywanie wytrzymałej, utwardzanej powierzchni.

Kliniec powszechnie stosowany jest przy pracach budownictwa drogowego jako materiał pozwalający na uzyskanie solidnej podbudowy, poza tym jest używany jako kruszywo kolejowe do tworzenia i modernizacji nasypów.

Kliniec i jego właściwości fizyko-chemiczne

W zależności od pochodzenia geologicznego właściwości kruszywa są zróżnicowane. Kruszywo o tej samej frakcji może posiadać inną gęstość, mrozoodporność itd. Producenci badają więc i podają różne parametry kruszywa takie jak:

  • odporność na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne,

  • odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, takie jak opady deszczu lub śniegu oraz mrozoodporność,

  • nasiąkliwość - klińce nie pękają pod wpływem dużej ilości wilgoci, co jest szczególnie ważne w okresie zimowych mrozów,

  • odporność na czynniki chemiczne.

Tłuczeń i jego właściwości

Tłuczeń jest kruszywem posiadającym największe uziarnienie w kategorii kruszyw łamanych.

Jest to kruszywo występujące we frakcjach od 31,5 mm do 63 mm. Znajduje bardzo szerokie zastosowanie w budownictwie i kolejnictwie. Ponadto, sprawdza się jako dolna warstwa podbudowy nawierzchni drogowych oraz umacniania rowów odwadniających. To doskonałe kruszywo do budowy torowisk kolejowych. Ziarna tłucznia są stosunkowo grube i mają postać szorstkich kamieni w kształcie ostrosłupów lub sześcianów.

Zastosowanie tłucznia:

  • tworzenie i modernizacja nasypów kolejowych,

  • tworzenie podbudowy pomocniczej (dolnej warstwy),

  • dekorowanie parków i ogrodów.

Transport kruszywa takiego jak tłuczeń odbywa się przy wykorzystaniu wywrotek. Ten specjalistyczny pojazd daje możliwość przewożenia dużej ilości materiału i ułatwia jego rozładunek. Kopalnia kruszywa nie musi zapewniać jego dostawy. Z tego powodu firmy budowlane korzystają z usług zewnętrznych przewoźników. Nowoczesna aplikacja Schüttflix pozwala na bezproblemowe odnalezienie i zamówienie transportu odpowiedniej ilości wybranego materiału. Jest to opcja gwarantująca sprawny transport na miejsce wskazane przez klienta.

Wielofunkcyjne kruszywo łamane

Niesort to uniwersalny materiał będący połączeniem frakcji drobnej i grubej. Jego uziarnienie może występować w wielościach od 0 do 63 mm. Wykazuje wysoki współczynnik zagęszczania i zapewnia odpowiednią nośność. Z tego powodu jest wykorzystywany jako materiał do tworzenia nasypów kolejowych, a także podczas powstawania dróg, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek. Niesort jest uzyskiwany podczas pierwszego kruszenia skał w kopalni. Jego przesortowanie umożliwia uzyskanie takich materiałów jak tłuczeń, kliniec i miał. Opisywany rodzaj kruszywa wyróżnia się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz niewrażliwością na niskie temperatury. Jest to szczególnie istotne w polskim klimacie, który cechuje się mroźnymi zimami, w czasie których panuje wysoka wilgotność powietrza. Pod wpływem minusowych temperatur nagromadzona wilgoć może powodować pękanie podbudów nawierzchni. Dlatego do ich budowy należy wykorzystywać kruszywa spełniające obowiązujące normy. Zastosowanie ich odpowiedników o słabej odporności na wilgoć i mróz będzie skutkowało koniecznością przeprowadzania bardzo kosztownych remontów.

Innowacyjny sposób na zamawianie kruszyw

Transport kruszywa stanowi nie lada wyzwanie i wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. Jego zakup oraz zatrudnianie doświadczonych kierowców może nie być najlepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorców prowadzących firmy budowlane. Z tego powodu wielu z nich decyduje się na korzystanie z aplikacji Schüttflix. Takie rozwiązanie pozwala na zamówienie odpowiedniego transportu za pomocą kilku kliknięć na ekranie telefonu. Ponadto, daje możliwość zakupu kruszyw pochodzących od uznanych i sprawdzonych producentów.

Kruszywa stosowane w budownictwie drogowym i kolejowym muszą wykazywać kilka konkretnych cech, takich jak wysoka nośność oraz odporność na wilgoć i minusowe temperatury. Materiał spełniający te wymagania może być wykorzystywany do tworzenia wytrzymałej podbudowy dla wierzchnich warstw, które mają bezpośredni kontakt z poruszającymi się po nich pojazdami.