Schüttflix
Wszystkie artykuły branżowe

Odbiór i transport odpadów budowlanych

Wznoszenie nowych budynków lub remontowanie tych już istniejących wiąże się z wytwarzaniem dużej ilości odpadów budowlanych. Poza tym warunki realizacji mogą wymagać usunięcia zanieczyszczonego gruntu. Podpowiadamy, jak należy postępować z takimi odpadami.

31.01.2023
Zagospodarowanie odpadów

Zanieczyszczony grunt - jak się go pozbyć?

Coraz mniejsza ilość wolnych działek potęguje sytuacje, w których zachodzi konieczność wznoszenia budynków, hal magazynowych, zakładów produkcyjnych na zanieczyszczonych gruntach. Zazwyczaj są to lokalizacje stanowiące niegdysiejsze tereny przemysłowe. W takich sytuacjach grunt zanieczyszczony może zawierać: cyjanek, szkodliwe związki chemiczne takie jak węglowodory lub metale ciężkie. Polskie prawo zabrania budowania obiektów na ziemi z wysoką zawartością takich zanieczyszczeń. W takich sytuacjach konieczne jest oczyszczanie podłoża. Można tego dokonać za pomocą metod remediacji, która ma na celu redukcje stężenia poziomu zanieczyszczenia. Minusem takiego rozwiązania jest długość samego procesu. W zależności od ilości zanieczyszczeń może on trwać wiele tygodni, a nawet kilka lat. Inna, znacznie popularniejsza bo szybsza opcja to wymiana gruntu polegająca na usunięciu jego skażonych partii i zastąpieniu ich czystym gruntem. Nierzadko takie rozwiązanie idzie w parze z koniecznością oczyszczenia wód podziemnych, ponieważ zawarte w nich substancje mogą prowadzić do dalszego zanieczyszczania gruntu zlokalizowanego w niedalekiej odległości. Ten sposób na pozbywanie się odpadów wyróżnia się szybkością i wysoką efektywnością. Przy użyciu aplikacji Schüttflix transport gruntu zanieczyszczonego nie sprawi już najmniejszych problemów. Ponadto, to innowacyjne rozwiązanie pozwala na zakup i dostawę czystego gruntu za pomocą kilku kliknięć.

Wywóz odpadów budowlanych

Zanieczyszczony grunt to nie jedyny rodzaj odpadów, które mogą towarzyszyć robotom budowlanym lub remontowym. Według Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z 1997 roku wyróżniamy takie odpady budowlane jak:

  • gruz czysty - betonowe odpady będące wynikiem rozbiórek oraz kamienie i ziemia,

  • gruz zmieszany - beton zmieszany z elementami wyposażenia lub materiałami ceramicznymi,

  • gruz zanieczyszczony - wymieszane odpady pochodzące z budowy oraz remontów.

Ponadto wyróżnia się wiele typów materiałów, które stanowią pozostałości po pracach budowlanych. Warto tu wymienić takie odpady jak drewno, szkło, aluminium, panele, materiały izolacyjne oraz mieszaniny metali. Każdy z takich materiałów musi zostać wywieziony w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. W takich przypadkach warto postawić na doświadczone firmy wywożące odpady. Jest to legalny i szybki sposób na ich usunięcie. Transport odpadów to usługa, w skład której wchodzą takie czynności jak przywiezienie i ustawienie kontenera, załadunek, wywóz zbiornika i ewentualna utylizacja lub recykling odbieranych materiałów.

Niebezpieczne odpady

Wydobyty grunt skażony metalami ciężkimi, transportowany z miejsca pochodzenia jest określany jako odpad 170503. Jest on klasyfikowany jako niebezpieczny ze względy na zawarte w nim substancje szkodliwe. Jedną z metod neutralizacji gruntu niebezpiecznego zakwalifikowanego do grupy 170503 jest transport do miejsca zagospodarowania posiadającego niezbędne zgody pozwalające na przyjęcie i składowanie tego rodzaju odpadu.     Ponadto, wyróżnia się odpad 170504, na który składają się masy ziemne oraz kamiennie różniące się od tych wymienionych w kodzie 170503. Również w tym przypadku ich rekultywacja wiąże się z koniecznością udokumentowania pochodzenia i przeprowadzania analiz dotyczących przydatności.

Przewóz odpadów o takim charakterze to czynność, która powinna być wykonywana przez specjalistyczne firmy transportowe.

Schüttflix - wygodny odbiór odpadów

Odpady budowlane w dużych ilościach stanowią problem podczas budowy infrastruktury i różnych obiektów, niezależnie od ich przeznaczenia. Aplikacja Schüttflix stanowi innowacyjny sposób na jego rozwiązanie. Jest niezwykle przydatna dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, zarówno dla wykonawców, przewoźników, jak i odbiorców odpadów. Pozwala m.in., zamówić przewóz dowolnej ilości gruntu, betonu i innych materiałów, które są poddawane recyklingowi lub trafiają na wysypiska. Transport odpadów przy użyciu tej aplikacji wiąże się z minimalną ilością formalności. Umożliwia wybór doświadczonych specjalistów w bardzo krótkim czasie za pomocą kilku kliknięć.

Przewóz odpadów budowlanych to zadanie, które powinno być wykonywane przez specjalizujące się w tym firmy. Ich nielegalny wywóz lub ponowne wykorzystywanie stoi w sprzeczności z prawem. Dzięki aplikacji Schüttflix pozbywanie się odpadów zajmuje niewiele czasu i pozwala na przeprowadzanie dalszych prac budowlanych bez żadnych opóźnień.