Schüttflix
Wszystkie artykuły branżowe

Transport BDO i dostawa materiałów sypkich

Każda inwestycja budowlana wiąże się z koniecznością przewozu materiałów oraz odpadów. Wielu przedsiębiorców decyduje się więc skorzystać z firm zewnętrznych oferujących usługi transportowe. Takie rozwiązanie pozwala oszczędzić sporą ilość czasu i pieniędzy. Podpowiadamy, jakie są najważniejsze zasady dotyczące przewożenia odpadów i materiałów budowlanych.

23.02.2023
Zagospodarowanie odpadów

Transport materiałów sypkich

Dostawca materiałów sypkich musi wykonywać swoje obowiązki zgodnie ze ściśle określonymi normami prawnymi. Najczęściej stosowaną metodą transportu kruszyw jest przewóz drogowy. Takie rozwiązanie wiąże się z dużą elastycznością oraz relatywnie niskimi kosztami. W większości przypadków do transportu drogowego wykorzystuje się samochody samowyładowcze. Takie pojazdy umożliwiają szybkie opróżnianie pojemników lub skrzyń ładunkowych w wyznaczonym miejscu. Najczęściej spotykane modele odznaczają się ładownością wynoszącą 15, 20 lub 27 ton. Przewóz kruszyw jest określany przez przepisy prawne dotyczące transportu drogowego materiałów sypkich. Zgodnie z obowiązującymi normami piasek i inne materiały powinny być umieszczane w szczelnych skrzyniach ładunkowych, które są zasłaniane od góry. Przepisy określają też ile towaru, może zostać załadowane do skrzyni. Przekraczanie całkowitej masy pojazdu sprawia, że pojazd stwarza zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. Dzięki aplikacji Schüttflix zamówienie usług profesjonalnej firmy przewozowej transportującej materiały sypkie zajmuje tylko kilka chwil.

Transport - BDO

Obowiązujące normy prawne sprawiają, że firmy transportujące odpady są zobowiązane do posiadania wpisu w rejestrze BDO. Jest to zasada dotycząca wszystkich przedsiębiorców zajmujących się ich przewozem, nawet osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. BDO to zintegrowany system elektroniczny stworzony w celu ewidencji odpadów wytwarzanych przez podmioty gospodarcze oraz ich sprawozdawczości. Został opracowany przez ministerstwo środowiska i pozwala na uszczelnianie systemu gospodarowania odpadami, skuteczną walkę z dzikimi wysypiskami oraz poprawianie poziomu recyklingu. Ustawa o odpadach zawiera szereg ewentualnych kar, które są nakładane w przypadku niewywiązywania się z obowiązków z niej wynikających. Można tu wymienić takie sankcje jak kara grzywny, a nawet areszt. Podmiot transportujący odpady ma obowiązek niezwłocznego potwierdzenia ich przewozu zaraz po jego realizacji. Ponadto, musi posiadać przy sobie potwierdzenie z BDO, które uprawnia go do wykonywania tego typu usług.

Dlaczego warto stawiać na transport wywrotką?

Jak wspomniano powyżej transport materiałów sypkich, może stanowić pewne wyzwanie. Wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu pozwalającego na bezpieczne przewożenie kruszyw. Dlatego, wiele firmy oferujących usługi transportowe decyduje się na zakup pojazdów samowyładowczych. Popularne wywrotki umożliwiają sprawne przewożenie piasku, grysu żwiru i innych sypkich materiałów. W zależności od potrzeb można się zdecydować na wynajem ciągników wraz z dwuosiowymi, trzyosiowymi lub czteroosiowymi naczepami. Te ostatnie odznaczają się największą ładownością, która może wynosić do 27 ton. Prawidłowy załadunek wymaga równomiernego rozłożenia nacisku na wszystkie osie, co zapobiega ich nadmiernemu przeciążaniu. Przed wyruszeniem w trasę kierowca ma obowiązek dokonaniu pomiaru wagi brutto całego zestawu. Podczas transportu ładunek musi być zabezpieczony szczelną osłoną, najczęściej jest to plandeka. Zestawy samowyładowcze umożliwiają rozładunek towaru w bardzo szybkim tempie. Podczas tej czynności kierowca unosi skrzynię ładunkową do maksymalnej wysokości, a materiał zostaje wysypany. Wynajęcie pojazdu samowyładowczego to budżetowa opcja pozwalająca na uniknięcie kosztów związanych z zakupem takiego pojazdu, jego utrzymywaniem oraz zatrudnianiem kierowcy. 

Schüttflix - szybki transport materiałów sypkich

Dzięki innowacyjnej aplikacji Schüttflix transportowanie materiałów sypkich oraz odpadów związanych z pracami budowlanymi przestaje stanowić problem. Jest to rozwiązanie umożliwiające zakup kruszyw, a także skorzystanie z oferty firm zajmujących się ich przewożeniem. W bazie aplikacji znajdują się tylko i wyłącznie sprawdzone przedsiębiorstwa. Dzięki temu można mieć pewność co do wysokiej jakości świadczonych przez nich usług.

Budowa infrastruktury wiąże się z wieloma czynnościami, a jedną z nich jest transport. BDO to system elektroniczny umożliwiający legalne przewożenie odpadów związanych z wykonywaniem prac budowlanych. Usługi transportowe materiałów sypkich muszą się odbywać w przystosowanych do tego pojazdach samowyładowczych. Stosowanie się do tych zasad pozwala uniknąć kar finansowych, a poza tym zwiększa bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.