Schüttflix
Wszystkie artykuły branżowe

Kruszywo z badaniami i certyfikatami

Jakość kruszyw budowlanych ma olbrzymi wpływ na trwałość tworzonych z nich budynków oraz infrastruktury drogowej. Dlatego też procesowi ich produkcji powinny towarzyszyć liczne analizy potwierdzające ich właściwości. Kruszywo z badaniami spełniające obowiązujące normy stanowi materiał pozwalający na tworzenie solidnych konstrukcji. Wyjaśniamy, jak wyglądają takie badania i jakie normy definiują ich charakter.

26.01.2023
Materiały

Jak wyglądają badania kruszyw?

Badania kruszyw polegają na analizowaniu ich właściwości, co pozwala na określenie zastosowań danego materiału. Tylko dokładne poznanie składu daje możliwość trafnego określenia ostatecznego przeznaczenia wybranego kruszywa. Tego rodzaju badania gwarantują pewność stosowania materiałów o wymaganej przez prawo jakości. Składają się na to różne czynności, które są uzależnione od rodzaju i przeznaczenia analizowanego materiału. Kruszywo z certyfikatem może być poddawane badaniom określającym takie właściwości jak:

  • analiza sitowa - określanie wymiarów ziaren to najważniejsze badanie kruszywa. Pozwala na oznaczenie jego właściwości użytkowych, oraz kategorii uziarnienia. Wynikiem tego badania jest krzywa uziarnienia.

  • kształt kruszywa - analiza wykonywana przy pomocy sit prętowych lub suwmiarki Schultza. Kształt ziaren ma znaczący wpływ na wytrzymałość materiału budowlanego.

  • nasiąkliwość - czynność polegając na umieszczaniu próbek w wodzie i ich suszeniu. Podczas każdego z etapów wykonuje się pomiary pozwalające na określenie poziomu zdolności do wchłaniania wody oraz mrozoodporności.

  • gęstość - wyróżnia się kruszywa zwykłe, ciężki i lekkie. Przykłady: ▪ ciężkie – o gęstości ≥ 3000 kg/m3 np. baryt ▪ zwykłe – o gęstości 2000–3000 kg/m3 np. granit ▪ lekkie – o gęstości ≤ 2000 kg/m3 np. keramzyt

  • odporność na rozdrabnianie - badanie ścieralności metodą Los Angeles ma na celu odtworzenie warunków pracy kruszywa w nawierzchni i ocenę jego odporności na ścieranie. Badanie ścieralności wg tej metody polega na określeniu procentowego ubytku masy ziaren kruszywa w wyniku ich wzajemnego ścierania, z udziałem kul stalowych w bębnie Los Angeles

Badania laboratoryjne kruszyw - dlaczego są tak istotne?

Kruszywo z badaniami to produkt gwarantujący spełnianie ściśle określonych wymagań prawnych dotyczących materiałów budowlanych. Poznawanie ich drobiazgowych właściwości pozwala na określenie ich użyteczności oraz przewidywanie późniejszego zachowania. Przykładowo, może to być reakcja na długotrwałe niskie temperatury. Budynki oraz infrastruktura drogowa powinny być tworzone z atestowanych materiałów wysokiej jakości, co ma przełożenie na ich odpowiednią trwałość. Korzystanie z kruszyw z certyfikatami zwiększa wiarygodność podmiotów biorących udział w inwestycjach budowlanych. Wykonawcy decydujący się na takie rozwiązanie cieszą większym uznaniem w oczach swoich klientów i partnerów biznesowych. Warto zaznaczyć, że opisywany rodzaj badań odbywa się w akredytowanych laboratoriach. Są to miejsca dysponujące specjalistycznym sprzętem wykorzystywanym przez posiadających odpowiednią wiedzę fachowców. Jest to podmiot zapewniający użyteczność i dokładność wyników przeprowadzanych analiz.

Certyfikacja kruszyw budowlanych znakiem CE

Właściwości kruszyw budowlanych są określane za pomocą dwóch systemów zgodności, a są to 2+ oraz 4. Pierwsza opcja przedstawia specyfikę oraz zastosowanie badanego surowca. Oznacza, że producent sprzedaje materiał poddany wstępnym badaniom, zakładowej kontroli produkcji oraz specjalistycznym testom, które potwierdziły jego właściwości. System 4 ogranicza się do wstępnych analiz oraz określaniu przydatności podczas procesu przetwarzania surowców. Kruszywo z certyfikatem spełnia wymogi jakościowe i jest dopuszczane do obrotu w całej Unii Europejskiej. Zakres certyfikacji może dotyczyć, takich norm jak:

  • PN-EN 12620 - kruszywa do betonu,

  • PN-EN 13139 - kruszywa do zaprawy,

  • PN-EN 13043 - kruszywa do mieszanek bitumicznych,

  • PN-EN 13055-1 - kruszywa do rzadkiej zaprawy.

Wygodny zakup kruszyw z atestami

Żwir, kamień lub piasek - niezależnie od rodzaju kruszywo z badaniami powinno pochodzić od sprawdzonego producenta gwarantującego wysoką jakość sprzedawanego materiału. Aby mieć pewność co do jego właściwości warto skorzystać z innowacyjnej aplikacji Schüttflix. Dzięki niej zakup certyfikowany kruszyw nie sprawi najmniejszych problemów. Aplikacja pozwala na  nabycie kruszyw różnego rodzaju w określonych przez klienta ilościach. Daje możliwość wyboru dogodnego terminu dostawy oraz typów pojazdów, które będą przewoziły materiały. Zamówione materiały są rozładowywane dokładnie w tych miejscach, które są określane przez klienta. Rozwiązanie wykorzystujące zewnętrznych przewoźników przekłada się na oszczędność czasu oraz pieniędzy.

Badania kruszyw to czynności pozwalające na określenie właściwości materiałów budowlanych. Zakup surowców i wykorzystywanie surowców z odpowiednimi certyfikatami sprawia, że wykonawca zyskuje uznanie w oczach swoich kontrahentów. W tym celu warto skorzystać w nowoczesnej aplikacji Schüttflix, która umożliwia nabycie wybranych kruszyw za pomocą kilku kliknięć.