Schüttflix
Wszystkie artykuły branżowe

Kod odpadu 17 05 04 i 17 05 03

Kody odpadu są kluczowym narzędziem do kategoryzacji i zarządzania odpadami w sposób odpowiedni i bezpieczny dla środowiska. W przypadku odpadów mineralnych wyróżniamy 2 główne   kody. Jest to 17 05 04, który odnosi się do gleby, ziemi i kamieni, oraz 17 05 03, który dotyczy gleby, ziemi i kamieni, zawierających substancje niebezpieczne, takie jak polichlorowane bifenyle (PCB) lub węglowodory.

03.01.2024
Zagospodarowanie odpadów

17 05 04 kod odpadu: Gleba, Ziemia i Kamienie

Kod 17 05  04 dotyczy odpadów, które składają się z gleby, ziemi i kamieni. Te materiały mogą pochodzić z różnych źródeł, w tym z wykopów. Odpady tego rodzaju są powszechne i wymagają odpowiedniego zarządzania, aby uniknąć negatywnego wpływu na środowisko.

Sposoby utylizacji kodu 17 05 04:

Recykling i odzysk kamieni: Jeśli kamienie są jedyną frakcją odpadu, można je przetwarzać i wykorzystywać do różnych celów, takich jak budowa dróg.

Utylizacja na składowisku: Jeśli materiały te zawierają niewielkie ilości substancji niebezpiecznych lub zanieczyszczeń, można je składować na dedykowanych składowiskach, które spełniają wymogi ochrony środowiska.

Przetwarzanie: Jeśli ziemia jest zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi, może być konieczne przetworzenie jej w instalacjach, które usuwają szkodliwe substancje.

Kod Odpadu 17 0503: gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)

Kod 17 05 03 dotyczy odpadów, które zawierają substancje niebezpieczne, takie jak PCB. PCB to toksyczne związki chemiczne, które mogą mieć poważny wpływ na zdrowie ludzi i środowisko.

Sposoby utylizacji kodu 17 05 03:

Odpady niebezpieczne: Gleba, ziemia i kamienie zawierające substancje niebezpieczne, takie jak PCB, muszą być odpowiednio zidentyfikowane i sklasyfikowane jako odpady niebezpieczne, w przypadku dalszego postepowania z tego typu odpadami należy przestrzegać określonych w ustawie przepisów dotyczących ich zbierania, transportu i utylizacji.

Kod odpadu 17 05 08 – tłuczeń torowy(kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 oraz 17 05 07* - tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne)

Tłuczeń kolejowy to niezwykle istotny element infrastruktury kolejowej, który odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i efektywności ruchu kolejowego. Jest to rodzaj specjalnie przygotowanego podłoża, które stanowi warstwę pod torami kolejowymi. Jego zadaniem jest rozkładanie ciężaru pociągów, zapobieganie osiadaniu torów, a także ułatwianie odprowadzania wody z torowiska.

Sam tłuczeń nie jest odpadem w tradycyjnym sensie, ale materiałem, który może być ponownie wykorzystywany (występujący pod kodem odpadu: 17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07) lub poddany recyklingowi (kod odpadu 17 05 07* - tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne). Oto kilka sposobów jego zagospodarowania:

  1. Recykling i ponowne wykorzystanie: W przypadku tłucznia torowego, który nadal spełnia swoją funkcję i nie jest zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi, można rozważyć jego recykling i ponowne wykorzystanie w konstrukcji kolejowych torów. Może zostać ponownie wykorzystany w procesach budowy i modernizacji torów.

  2. Utylizacja w celach budowlanych: Jeżeli tłuczeń nie nadaje się do ponownego użycia w infrastrukturze kolejowej i nie wykazuje zanieczyszczenia substancjami niebezpiecznymi, może zostać wykorzystany jako materiał budowlany w innych projektach budowlanych. Może posłużyć jako podłoże lub wypełnienie w różnych konstrukcjach drogowych lub budowlanych.

  3. Recykling lub przetwarzanie: ostatni i najbardziej kosztowy proces utylizacji tłucznia, który związany jest z zanieczyszczeniem substancjami niebezpiecznymi. W takim przypadku warto skonsultować się ze specjalistami z firmy Schüttflix, którzy przygotują dla Państwa dedykowana ofertę na utylizację tłucznia torowego sklasyfikowanego jako kod odpadu 17 05 08 lub 17 05 07*.

W przypadku zarządzania odpadami, kluczowe jest przestrzeganie lokalnych i międzynarodowych przepisów oraz współpraca z odpowiednimi organami regulacyjnymi. Odpady te, zwłaszcza te zawierające substancje niebezpieczne, mogą stanowić poważne ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska, dlatego należy podchodzić do nich z należytą ostrożnością i troską o ochronę przyrody. Dzięki aplikacji Schuettflix w łatwy sposób zlecisz transport odpadów oraz znajdziesz miejsca ich utylizacji w sąsiedztwie Twojej budowy.

PS:

Wiele osób zastanawia się jak zapisywać kody odpadów: 170504, 17 05 04, 17.05.04 czy może 17/05/03. W celu uniknięcia niezrozumienia, zachęcamy do stosowania nazewnictwa wynikającego z Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów czyli 17 05 04 .